Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen op www.hermosamoda.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.
1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

 

Artikel 2 – Prijzen
2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten
3.1 Voor verzending in Nederland brengt Hermosa Moda €3,95 in rekening, boven de €40 is dit gratis. In België en Duitsland brengt Hermosa Moda €5,95in rekening, boven de €80 is dit gratis.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, verstuur ik uw bestelling binnen 2 dagen.
4.2 Met iDEAL, Klarna en Paypal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.
5.2 De verzending wordt per email aan u bevestigd.
5.4 Hermosa Moda streeft ernaar om alles uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een item tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen
6.1 U heeft een periode van dertig dagen om zonder opgave van reden het product te retourneren.
6.2 U dient per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 30 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Hermosa Moda het aankoop bedrag binnen 7 dagen aan u terugbetalen.

Artikel 7 – Garantie
7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).
7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Hermosa Moda. Houd er rekening mee dat het gebruik van chemische producten, zoals zeep en parfum, de pH-waarde van uw huid kan beïnvloeden, wat kan leiden tot verkleuring van het sieraad. Verwijder daarom altijd uw sieraden voor het wassen of zwemmen. Verwijder ook uw sieraden voor het aanbrengen van een verzorgingsproduct. Poets regelmatig uw sieraden met een zachte doek om de originele glanzende finish te behouden.
7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig item uit de collectie van Hermosa Moda naar keuze.
7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via hermosamodanl@gmail.com met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Hermosa Moda zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hermosa Moda kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Hermosa Moda is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
8.3 Hermosa Moda is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
8.4 Hermosa Moda beeldt de sieraden omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de sieraden worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. Hermosa Moda is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke item noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Artikel 9 – Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hermosa Moda in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Hermosa Moda gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Met klachten kunt u terecht bij Hermosa Moda: hermosamodanl@gmail.com
11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.